Älgsafari

Ta chansen att se detta majestätiska djur i det vilda. Älgen finns i hela Sverige och beståndet är cirka 300.000 - 400.000 djur. Under safarin finns även chansen att se björn, lodjur, järv, ren, räv, tjäder, orre och ripa.

Safarin sker med bil (multivanbil) kring Sonfjället. 
Vi kommer också att göra upp eld och grilla korv och ta något att dricka. 

Tid: 4-5 timmar
Pris: från 1.450 kr. Inklusive guide, kikare, transfer och måltid.
Max antal personer: 4
Period: januari-juli och i december.
Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs.

Älgfakta

 • Det finns cirka 300.000 - 400.000 älgar i Sverige
 • En vuxen älg äter 15-30 kg mat per dag, på vintern ca 6-10 kg per dag
 • En älgko brunstar mellan 3-24 timmar, och brunstar igen efter 1-2 veckor
 • Älgens favoritmat är asp, sälg, ek, rönn, enbär, tall, björk
 • Älgkon väljer stora tjurar, inte de med största hornstorlek
 • Älgkor som är mindre än 137 kg brunstar inte
 • Unga älgtjurar har ett revir på cirka 1.500 ha
 • Revirorområdet för kapitaltjurar är ca 4.000-5.000 ha
 • Älgkon, oavsett ålder, rör sig i ett område på ca 1.500 ha
 • En stor älgko vid god hälsa, hon föder flera kalvar
 • Efter att en ko ett år har fått två kalvar, brukar de ofta ha uppehåll ett år pga för lite fettreserv
 • En 6-årig älg kan tappa upp till 30% av sin vikt under en varm sommarmånad

Älg

Älg

Järv

Järv

Brunbjörn

Brunbjörn

Lodjur

Lodjur

Orrspel

Orrspel

Björnspår

Björnspår

Det vi vill visa er är vilda djur, långt bortom inhägnad. Därför kan vi inte garantera att vi just en viss dag kan hitta dem. Men med vår lokala natur- och djurkännedom är chanserna att hitta dem mycket höga.